Mesafeli Satış Sözleşmesi

Mesafeli Satış Sözleşmesi

Bu sözleşme ("Sözleşme"), aşağıda adı, adresi ve iletişim bilgileri bulunan kişi veya kurum ("Alıcı") ile MuhasebeciyeSoralim.com internet sitesi ("Satıcı") arasında akdedilmiştir.

TARAFLAR

Satıcı:

Adı: MuhasebeciyeSoralim.com

Adres: [Satıcı Adresi]

E-posta: [Satıcı E-posta]

Telefon: [Satıcı Telefon]

 

Alıcı:

Adı: [Alıcı Adı]

Adres: [Alıcı Adresi]

E-posta: [Alıcı E-posta]

Telefon: [Alıcı Telefon]

KONU

Bu Sözleşme, Satıcı tarafından sunulan dijital ve online eğitim hizmetlerinin ("Hizmetler") Alıcı tarafından satın alınması ve kullanılması ile ilgili şartları düzenlemektedir.

SÖZLEŞMENİN KAPSAMI

3.1. Satıcı, MuhasebeciyeSoralim.com web sitesi aracılığıyla sunulan belirli dijital ve online eğitimleri Alıcıya sağlayacaktır.

3.2. Alıcı, Satıcının sunulan Hizmetleri satın alarak ve kullanarak bu Sözleşmeyi kabul etmektedir.

SATIN ALMA İŞLEMLERİ

4.1. Alıcı, MuhasebeciyeSoralim.com web sitesi üzerinden belirtilen ödeme yöntemlerinden birini kullanarak Hizmetleri satın alacaktır.

4.2. Satın alma işlemi tamamlandıktan sonra, Satıcı tarafından sağlanan giriş bilgileri veya erişim kodları Alıcıya iletilir.

HİZMETLERİN KULLANIMI

5.1. Alıcı, Satıcının sağladığı Hizmetleri yalnızca kişisel, ticari olmayan kullanım amacıyla kullanabilecektir.

5.2. Alıcı, Hizmetleri kopyalama, dağıtma, satma, kiraya verme veya ticari amaçlarla kullanma hakkına sahip değildir.

FİYAT VE ÖDEME

6.1. Hizmetlerin fiyatı, MuhasebeciyeSoralim.com web sitesinde belirtilen fiyat üzerinden belirlenir.

6.2. Alıcı, Hizmetlerin satın alınması için belirtilen fiyatı ödemeyi kabul eder. Ödemeler, Satıcının belirlediği ödeme yöntemleri aracılığıyla gerçekleştirilir.

İPTAL VE İADE

7.1. Alıcı, satın aldığı Hizmetler için herhangi bir iptal veya iade hakkına sahip değildir. Ancak, özel durumlar için Satıcının iptal veya iade politikasını incelemesi ve uygulaması gerekmektedir.

GİZLİLİK

8.1. Taraflar, bu Sözleşme kapsamında paylaşılan her türlü kişisel, ticari veya teknik bilginin gizli tutulacağını kabul eder.

8.2. Gizlilik politikası, MuhasebeciyeSoralim.com web sitesinde ayrıntılı olarak belirtilmiştir.

SÖZLEŞMENİN FESHİ

9.1. Taraflardan herhangi biri, karşı tarafın bu Sözleşme hükümlerine uymaması durumunda, önceden bildirimde bulunmaksızın Sözleşmeyi feshetme hakkına sahiptir.

UYUŞMAZLIK ÇÖZÜMÜ

10.1. Bu Sözleşme ve ilişkili herhangi bir uyuşmazlık, taraflar arasında yapıcı bir şekilde çözülmeye çalışılacaktır.

10.2. Taraflar arasında anlaşma sağlanamazsa, uyuşmazlık ilgili yasal mercilere taşınabilir.

GENEL HÜKÜMLER

11.1. Bu Sözleşme, Taraflar arasında yürürlüğe girdiği tarihten itibaren geçerli olacaktır.

11.2. Bu Sözleşme, Tarafların yazılı onayı olmadan herhangi bir üçüncü tarafın lehine veya aleyhine devredilemez veya aktarılamaz.

Bu sözleşme, Alıcı tarafından okunup kabul edildiği takdirde, Alıcı ve Satıcı arasında yürürlüğe girecektir.